Hier unsere Rezept-Ideen

Rezepte sind im Aufbau.

Dinkelstück 100% (Dinkelgebäck, Dinkelbrötchen)

Dinkelmax (Dinkelgebäck, Dinkelbrot)

Dinkel Urgetreidestück (Dinkelgebäck, Dinkel Urgetreidebrötchen)

Dinkel Haferbrötchen

Haferbrot 55%

Dinkel Ur Max

Butterhefequarkteig